Předatestační kurz intenzívní medicíny

VÝUKOVÉ PRACOVIŠTĚ INTENZIVNÍ MEDICÍNY IPVZ

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel.: 597 372 702

 

Pořádá ve dnech 8. – 12. 4.2019 v prostorách NCO NZO v Brně

 

Předatestační kurz intenzivní medicíny

 

Přihlášení cestou IPVZ Praha na adrese:

PhDr. Eva Morávková
Email: moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458

blíže viz na: www.ipvz.cz