25. setkání PS DPV Olomouc, FN Olomouc, 14.12.2018

Program

09:30hod.       Registrace a aktualizace kontaktů center

09:45hod.       Zahájení. (Šenkyřík).

Představení centra FN Olomouc. (Vrzalová)

10:00hod        Prezentace center – aktuální počty pacientů centra, potenciální kandidáti léčby teduglutidem, pacienti k referenci do programu Tx (zástupci center + Šenkyřík)

10:30hod.       Nový registr DPV (Gojda)

11:00hod.       Trombóza a okluze dlouhodobého vstupu – současné doporučení (Meisnerová, Dvořáková)

11:30hod.       Diskuze na téma trombóza a okluze dlouhodobého vstupu – připravené otázky (doc. Szotkowski)

12:00hod.       Perorální antikoagulancia a limitovaná absorpce střeva (doc. Urbánek)

12:30hod.       Přestávka na oběd.

Prohlídka nové budovy II. IK (nahlášení zájemci)

13:30hod.       Specifika ošetřování dlouhodobých žilních vstupů v ambulantní a domácí péči (Šeflová, Galková)

14:00hod.       Život bez střeva (Svoboda, Bachnová)

14:30hod.       Agenda (web – Tuček, certifikace ADP – Dvořáková, doporučení postupy, legislativa, kongres SKVIMP – Novák, Šenkyřík, legislativa – Novák, Šenkyřík, … ,  místo a termín setkání podzim 2019)

15:30hod.       Ukončení schůze