Funkční licence ČLK F016

Podrobnosti o funkční licenci České lékařské komory F016 v oboru Umělá výživa a metabolická péče najdete zde.

Postup ke získání žádosti je následující:

  1. kopii (ne originál) dokladu o získání specializované způsobilosti v některém ze základních oborů
  2. kopii (ne originál) dokladu o absolvování minimálně dvoutýdenní stáže na školicím pracovišti pro F016
  3. kopii (ne originál) dokladů absolvování přípravných kurzů pro F016 nebo KVIMP
  4. Dotazník SKVIMP k žádosti o F016 [DOC, 43 kB] – pečlivě vyplněný
  5. Žádost na ČLK o vydání licence F016 [link na odkaz na webu ČLK, PDF, 625 kB] – vyplnit sekci žadatel

-zašlete poštou na adresu:

 

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

vědecký sekretář SKVIMP

JIP, IV. interní klinika

Všeobecná fakultní nemocnice

U Nemocnice 2,

128 08, Praha 2

Další dokumenty ke stažení