Jak se stát členem

Kdo se může stát členem SKVIMP?

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) je odborná společnost, která je součástí – organizační složkou – České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Členství ve SKVIMP je proto vzájemně podmíněno členstvím v ČLS JEP.

Řádným členem SKVIMP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a SKVIMP, zaváže se přispívat k jejich plnění a přihlásí se písemně k členství v ČLS JEP a současně ve SKVIMP. Členem ČLS JEP a tedy i SKVIMP se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření. Členem se může stát občan České republiky i cizinec.

Řádný člen ČLS JEP může být současně členem neomezeného počtu organizačních složek ČLS JEP (tedy odborných společností a lékařských spolků), do každé této organizace je ale třeba se přihlásit samostatnou přihláškou.

Jak se stát členem SKVIMP?

Zájemce o členství ve SKVIMP vyplní žádost o přijetí – přihlášku. Vyplněnou přihlášku pak zašle na adresu ČLS JEP (adresa je mimo jiné uvedena na formuláři přihlášky). V přihlášce je kromě osobních údajů žadatele třeba vypsat, do jaké organizační složky (odborné společnosti či lékařského spolku) se zájemce hlásí.

Zde je formulář přihlášky pro individuální zájemce a zde formulář přihlášky pro právnické osoby (firmy).

Pokud se zájemce hlásí do více odborných společností anebo do odborné společnosti a lékařského spolku současně, je pro každý tento subjekt nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

Další podrobnosti a kontakty pro přihlášení naleznete na stránce ČLS JEP.

Co se stane po podání přihlášky?

Řádně vyplněnou a zaslanou přihlášku přijme oddělení členské evidence ČLS JEP a po registraci ji předá výboru odborné společnosti k vyjádření, v tomto případě sekretáři výboru SKVIMP.

Pokud výbor SKVIMP neshledá žádné objektivní překážky v případném členství žadatele, potvrdí na přihlášce doporučující stanovisko a přihlášku obratem předá zpět na oddělení členské evidence ČLS JEP, kde dokončí formální postup přijetí za člena a o výsledku žadatele vyrozumí.

 

Co mi přinese členství ve SKVIMP?

  • sleva na registraci na kongres SKVIMP
  • možnost slevy na poplatku – blokového členství v ESPEN (v jednání)
  • časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa
  • přístup do členské sekce webu