Jak se stát členem

 

Kdo se může stát členem SKVIMP?

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) je odborná společnost, která je součástí – organizační složkou – České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). Členství ve SKVIMP je proto vzájemně podmíněno členstvím v ČLS JEP.

Řádným členem SKVIMP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a SKVIMP, zaváže se přispívat k jejich plnění a přihlásí se písemně k členství v ČLS JEP a současně ve SKVIMP. Členem ČLS JEP a tedy i SKVIMP se může stát i nezisková právnická osoba obdobného zaměření. Členem se může stát občan České republiky i cizinec.

Řádný člen ČLS JEP může být současně členem neomezeného počtu organizačních složek ČLS JEP (tedy odborných společností a lékařských spolků), do každé této organizace je ale třeba se přihlásit samostatnou přihláškou.

Jak se stát členem SKVIMP?

Zájemce o členství ve SKVIMP vyplní žádost o přijetí – přihlášku. Vyplněnou přihlášku pak zašle na adresu ČLS JEP (adresa je mimo jiné uvedena na formuláři přihlášky). V přihlášce je kromě osobních údajů žadatele třeba vypsat, do jaké organizační složky (odborné společnosti či lékařského spolku) se zájemce hlásí.

Zde je formulář přihlášky pro individuální zájemce,

online formulář na stránkách ČLS JEP zde,

a zde formulář přihlášky pro právnické osoby (firmy).

Pokud se zájemce hlásí do více odborných společností anebo do odborné společnosti a lékařského spolku současně, je pro každý tento subjekt nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

Další podrobnosti a kontakty pro přihlášení naleznete na stránce ČLS JEP.

 

V souvislosti s problematikou GDPR jsou nové předpisy:

Směrnice č. 1 2018 (GDPR)

Příloha č. 1 se týká nečlenů ČLS JEP (tzn. subjektů vně ČLS JEP). Souhlas se zpracováním osobních údajů by měl být vyžadován např. při akcích, kde bude nečlen ČLS JEP přednášet a budete chtít jeho přednášku/fotografie atd. nahrávat nebo zveřejňovat na webu, v časopise apod.

Příloha č. 2 se týká partnerů, kteří pro ČLS JEP a její OS smluvně zpracovávají osobní údaje (např. při správě webových stránek, distribuci časopisů atd.). V těchto případech je nutné podepsat Smlouvu o zpracovávání osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem.

Příloha č. 3 se bude týkat nových zaměstnanců ČLS JEP (např. pracovníci sekretariátů organizačních složek; činnosti na DPP a DPČ).

Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

Co se stane po podání přihlášky?

Řádně vyplněnou a zaslanou přihlášku přijme oddělení členské evidence ČLS JEP a po registraci ji předá výboru odborné společnosti k vyjádření, v tomto případě sekretáři výboru SKVIMP.

Pokud výbor SKVIMP neshledá žádné objektivní překážky v případném členství žadatele, potvrdí na přihlášce doporučující stanovisko a přihlášku obratem předá zpět na oddělení členské evidence ČLS JEP, kde dokončí formální postup přijetí za člena a o výsledku žadatele vyrozumí.

 

Co mi přinese členství ve SKVIMP?

  • sleva na registraci na kongres SKVIMP
  • možnost slevy na poplatku – blokového členství v ESPEN
  • časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa
  • přístup do členské sekce webu