XXXVI. Mezinárodní kongres SKVIMP (2020)

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

pořádá ve dnech 2.-4.4.2020 v Hradci Králové

XXXVI. MEZINÁRODNÍ KONGRES SKVIMP

na téma

Výživa a metabolismus: věda-praxe-etika