Hlášení skupiny nemocných s domácí sondovou enterální výživou (dospělí)

Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče
REgistr Domácí NUtriční Podpory (REDNUP)
V případě potíží s dotazníkem kontaktujte správce dotazníku.

* povinné položky

Odesílá:
Pracoviště:*
Lékař:*
Email:*
Obecné informace:
(počet pacientů musí odpovídat součtům jednotlivých kategorií, viz dále)
Hlášení za rok:*
Počet pacientů:*
Syndrom:
(zapiš počty nemocných do jednotlivých kategorií,
součet hodnot u všech syndromů musí odpovídat počtu pacientů)
Anorexie:*
Dysfagie:*
Malabsorpce:*
Obstrukce:*
Jiný:*
Diagnóza:
(zapiš počty nemocných do jednotlivých kategorií,
součet hodnot u všech diagnóz musí odpovídat počtu pacientů)
Nádorové stavy:*
Nenádorové chirurgické stavy:*
Nenádorové nechirurgické stavy:*
Jiná:*
Typ sondy:
(součet těchto hodnot musí odpovídat počtu pacientů)
Nosní sonda:*
Endoskopicky zřízená stomie:*
Chirurgicky zřízená stomie:*
Množství výživy:
(součet těchto hodnot musí odpovídat počtu pacientů)
Doplňková:*
 (doplňková = do 1250 kcal/den)
Úplná:*
 (úplná = nad 1250 kcal/den)
Celková délka užívání:
(součet těchto hodnot musí odpovídat počtu pacientů)
< 1 měsíc:*
< 3 měsíce:*
Dlouhodobá:*