Předatestační kurz intenzívní medicíny

VÝUKOVÉ PRACOVIŠTĚ INTENZIVNÍ MEDICÍNY IPVZ

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Tel.: 597 372 702

 

Pořádá ve dnech 8. – 12. 4.2019 v prostorách NCO NZO v Brně

 

Předatestační kurz intenzivní medicíny

 

Přihlášení cestou IPVZ Praha na adrese:

PhDr. Eva Morávková
Email: moravkova@ipvz.cz
Telefon: 261 092 458

blíže viz na: www.ipvz.cz

21. ročník Colours of Sepsis Ostrava 2019

SKVIMP tradičně převzala záštitu nad mezinárodním kongresem 21st Colours of Sepsis, který se koná v Ostravě ve dnech 28.1. – 1.2.2019.

Místo konání Colours of Sepsis

          Clarion Congress Hotel Ostrava (mapa)

Hlavní téma Colours of Sepsis

  • Těžká sepse
  • 6. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči (29.- 30. leden 2019)
  • 16. Sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“ (29.- 30. leden 2019)
  • 1. Den mladých intenzivistů“ (28. ledna 2019)

blíže viz http://www.sepseostrava.cz/sepse/

Nutrition day 2018 je už 15. listopadu!!!

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2018, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do akce nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN).

Podrobnosti o každoroční akci a detaily k přihlášení:

https://www.nutritionday.org/

Případné dotazy možno směřovat na prim. MUDr. Václava Pospíšila:  kuma.pospisil(at)seznam.cz

Klinická výživa v chirurgii – doporučení 2018

Výbor SKVIMP se na svém XXXIII. kongresu v Hradci Králové v březnu 2017 rozhodl vytvořit doporučení pro konkrétní skupiny pacientů. Pracovní skupina vytvářející doporučení pro chirurgického pacienta využila recentního doporučení Výživa v chirurgii – dokumentu ESPEN z roku 2017.  Členové pracovní skupiny pragmaticky vycházeli z předpokladu, že český chirurgický pacient a jeho léčba se nijak neliší od evropského nemocného, na kterého cílilo doporučení ESPEN. Text všech jednotlivých 37 doporučení ESPEN byl beze zbytku převzat. Členové pracovní skupiny formulovali komentáře k některým tezím. Závěrečnou fází tvorby bylo elektronické hlasování všech členů pracovní skupiny, kterým byl vyjádřen konsenzus nad jednotlivými doporučeními.
Pracovní skupina byla sestavena z chirurgů, internistů, anesteziologů, tým doplnil onkolog. Celkový počet členů byl 17. Tento dokument by se měl stát vodítkem a standardem v péči o chirurgického pacienta v oblasti výživy v celém perioperačním období.

Text je k dispozici zde: Klinická výživa v chirurgii (PDF, 716 kB)

Citace:

SATINSKÝ ET AL., I.. Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP. Rozhledy v chirurgii, [S.l.], v. 97, n. 10, p. P1-P9, oct. 2018. ISSN 1805-4579. Available at: <https://perspinsurg.com/rvch/article/view/231>. Date accessed: 30 oct. 2018

nutritionDay 2017 v České republice

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2017, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním zaměřením na pacienty na lůžkách intenzivní péče (JIP) a pacienty onkologické. V roce 2015 se do akce nutritionDay zapojilo více než 100 pracovišť z České republiky a byla získána data od neuvěřitelného počtu více než 2300 pacientů (z toho od 573 pacientů na JIP, 289 onkologických pacientů a 930 obyvatel domovů pro seniory a pacientů LDN). Celá zpráva

XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP se koná 30.3-1.4.2017

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXIII. Mezinárodní kongres SKVIMP, který se koná 30. března – 1. dubna 2017 v Hradci Králové. Tématem tohoto kongresu bude „Výživa integruje medicínu: od jednotlivých živin ke klinické praxi“.

III. ročník Akademie umělé plicní ventilace

Přijměte, prosím, pozvání na třetí ročník Akademie umělé plicní ventilace, která se koná 11. – 12. 4. 2017 v Hradci Králové. Akce je součástí projektu vzdělávacích aktivit České společnosti intenzivní medicíny „Akademie intenzivní medicíny“. Celá zpráva

Setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu

Další setkání Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu se bude konat dne 25. 11. 2016 v 10:00 v Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800, pavilon A1, 1. patro.

Program bude k dispozici v průběhu října 2016.

Za organizační tým doc. MUDr. Pavel Kohout.

26. Dni klinickej výživy, mezinárodní konference SSPEV

Dovolujeme si Vás pozvat na 26. Dny klinické výživy, mezinárodní konferenci Slovenské společnosti parenterální a enterální výživy, které se konají 9. – 11. listopadu 2016 v Martinu na Slovensku. První informace o kongresu jsou ke stažení zde.

Grant MNI pro nejlepší iniciativu týkající se optimální nutriční péče

Medical Nutrition International (MNI) oznamuje vyhlášení nového grantu ve výši 30 000 € na probíhající nebo plánované národní iniciativy, jejichž cílem je podpora projektu ONCA (Optimal Nutrition Care for All). Grant MNI bude realizován prostřednictvím národních asociací sdružujících výrobce klinické výživy, které projekt ONCA podporují. Autor vítězného návrhu bude oznámen na kongresu ESPEN 2016 v Kodani v září 2016, kde představí svůj projekt v průběhu sekce věnované projektu ONCA. Termín pro podání návrhů je 16. června 2016.

Kritéria a další informace pro podání návrhů: http://www.medicalnutritionindustry.com/mni-grant/2015-grant.

XXXII. Mezinárodní kongres SKVIMP

Dovolujeme si Vás pozvat na XXXII. Mezinárodní kongres SKVIMP, který se koná 17. – 19. března 2016 v Hradci Králové. Tématem tohoto kongresu bude „Optimální nutriční péče pro každého“.

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě. Uzávěrka on-line přihlášek je 9. 3. 2016.

Více informací na stránce kongresu.

XXXII-kongres-SKVIMP-pozvanka