Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SKVIMP

je odborná solečnost dobrovolně sdružující lékaře různých specializací, farmaceuty, zdravotní sestry, nutriční terapeuty a ostatní pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech se zájmem o klinickou výživu a metabolismus.

SKVIMP je registrován pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s., je partnerem jiných národních a nadnárodních odborných společností, zejména Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN). SKVIMP organizuje každoročně mezinárodní kongres s problematikou výživy a metabolické péče, spoluvydává odborný časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa.

Aktuality SKVIMP

XXXIV. Mezinárodní kongres SKVIMP se koná 5.-7. 4. 2018 - Dovolujeme si Vás pozvat na XXXIV. Mezinárodní kongres SKVIMP, který se koná 5.-7. dubna 2018 v Hradci Králové. Program ke stažení zde SKVIMP_Program_2018.  Tématem tohoto kongresu bude „Správnou výživou k více...
Pozvánka na kurz IPVZ Akutní metabolické stavy - konaný u příležitosti XXXIV. kongresu SKVIMP ČLS JEP Nové Adalbertinum, Hradec Králové ve čtvrtek 5.4.2018, 9:00 hod. Podrobnosti zde: kurz__IPVZ_HK_pozvanka_18. Přihlásit se zde.
nutritionDay 2017 v České republice - Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhne znovu další ročník mezinárodní aktivity nutritionDay 2017, jejímž cílem je mapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory), se speciálním více...