Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SKVIMP je odborná společnost dobrovolně sdružující lékaře různých specializací, farmaceuty, zdravotní sestry, nutriční terapeuty a ostatní pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech se zájmem o klinickou výživu a metabolismus.

SKVIMP je registrován pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s., je partnerem jiných národních a nadnárodních odborných společností, zejména Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN). SKVIMP organizuje každoročně mezinárodní kongres s problematikou výživy a metabolické péče, spoluvydává odborný časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa.

Aktuality SKVIMP

Konference Dietní výživa v Pardubicích- Konference Dietní výživa se koná 8. – 9.10. 2019 v Pardubicích. http://www.vyzivaspol.cz/konference-dietni-vyziva-2019/ Konference je určena pro zaměstnance (lékaře, nutriční terapeuty, dietní a hlavní sestry, aj.) z nemocnic, ústavů sociální péče, domovů… více...
XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP- XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP se koná 11.-13. dubna 2019 v Hradci Králové. Hlavním tématem kongresu je „Kontroverze ve výživě“. více...