Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SKVIMP je odborná společnost dobrovolně sdružující lékaře různých specializací, farmaceuty, zdravotní sestry, nutriční terapeuty a ostatní pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech se zájmem o klinickou výživu a metabolismus.

SKVIMP je registrován pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s., je partnerem jiných národních a nadnárodních odborných společností, zejména Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN). SKVIMP organizuje každoročně mezinárodní kongres s problematikou výživy a metabolické péče, spoluvydává odborný časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa.

Aktuality SKVIMP

Video z kongresu SKVIMP 2020- Blok Chronické intestinální selhání více...
Možnost preskripce sippingu chirurgem od 1.5.2020- Vážené kolegyně a kolegové, jedná se o poměrně čerstvou informaci -  o možnosti, že od 1.5.2020 každý chirurg může nyní za určitých podmínek předepisovat sipping. Jedná se o významnou možnost,… více...