Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SKVIMP je odborná společnost dobrovolně sdružující lékaře různých specializací, farmaceuty, zdravotní sestry, nutriční terapeuty a ostatní pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech se zájmem o klinickou výživu a metabolismus.

SKVIMP je registrován pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s., je partnerem jiných národních a nadnárodních odborných společností, zejména Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN). SKVIMP organizuje každoročně mezinárodní kongres s problematikou výživy a metabolické péče, spoluvydává odborný časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení a milí členové SKVIMP,
jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, v souvislosti s epidemiologickou situací vyšlo dne 10.3.2020 nové nařízení o konání společenských a dalších akcí.  

Dovolujeme si Vás upozornit, že za současné situace se XXXVI. kongres SKVIMP nebude konat v termínu 2. – 4. 4.2020, ale bude v termínu 10.-12.9.2020

Vzhledem k tomu, že je program a kompletní harmonogram kongresu již kompletně připraven, bude kongres uskutečněn v náhradním termínu.  
O dalším vývoji včetně potvrzení nového termínu kongresu Vás budeme průběžně informovat na tomto místě a všem členům SKVIMP budou další informace průběžně zasílány na jejich emailové adresy. 
Děkujeme všem za pochopení a součinnost. 
Doc. MUDr Pavel Těšínský
prezident kongresu

Aktuality SKVIMP

Možnost preskripce sippingu chirurgem od 1.5.2020- Vážené kolegyně a kolegové, jedná se o poměrně čerstvou informaci -  o možnosti, že od 1.5.2020 každý chirurg může nyní za určitých podmínek předepisovat sipping. Jedná se o významnou možnost,… více...
Nová stránka – Akce v roce 2020- blíže v kategorii Dokumenty, Informace pro praxi nebo zde více...
Změna!!! Kongres SKVIMP nebude v uvedeném termínu 2.-4.4.2020- DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Vážení a milí členové SKVIMP, jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, v souvislosti s epidemiologickou situací vyšlo dne 10.3.2020 nové nařízení o konání společenských a dalších akcí.   Dovolujeme… více...