Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SKVIMP je odborná společnost dobrovolně sdružující lékaře různých specializací, farmaceuty, zdravotní sestry, nutriční terapeuty a ostatní pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech se zájmem o klinickou výživu a metabolismus.

SKVIMP je registrován pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s., je partnerem jiných národních a nadnárodních odborných společností, zejména Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN). SKVIMP organizuje každoročně mezinárodní kongres s problematikou výživy a metabolické péče, spoluvydává odborný časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa.

Aktuality SKVIMP

XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP- XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP se koná 11.-13. dubna 2019 v Hradci Králové. Hlavním tématem kongresu je „Kontroverze ve výživě“. více...
21. ročník Colours of Sepsis Ostrava 2019- SKVIMP tradičně převzala záštitu nad mezinárodním kongresem 21st Colours of Sepsis, který se koná v Ostravě ve dnech 28.1. - 1.2.2019. Místo konání Colours of Sepsis           Clarion Congress Hotel… více...