Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SKVIMP je odborná společnost dobrovolně sdružující lékaře různých specializací, farmaceuty, zdravotní sestry, nutriční terapeuty a ostatní pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech se zájmem o klinickou výživu a metabolismus.

SKVIMP je registrován pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s., je partnerem jiných národních a nadnárodních odborných společností, zejména Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN). SKVIMP organizuje každoročně mezinárodní kongres s problematikou výživy a metabolické péče, spoluvydává odborný časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa.

Aktuality SKVIMP

Poznamenejte si datum: Kongres SKVIMP 2021- XXXVII. kongres SKVIMP Nové Adalbertinum, Hradec Králové  25.- 27. březen 2021 více...
Pozvánka k sledování e-kongresu ČSIM- Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi upozornit Vás na zajímavou akci, k níž jsme jako společnost obdrželi pozvání. Zveme Vás ke sledování e-kongresu ČSIM, který proběhne v neděli 29. listopadu v… více...
Pozvánka na webinář Výživa ve stáří- Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na webinář Výživa ve stáří, který vznikl ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností a paní předsedkyní prim.  MUDr. Boženou Juraškovou, Ph.D. Seminář… více...