Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

SKVIMP je odborná společnost dobrovolně sdružující lékaře různých specializací, farmaceuty, zdravotní sestry, nutriční terapeuty a ostatní pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech se zájmem o klinickou výživu a metabolismus.

SKVIMP je registrován pod Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s., je partnerem jiných národních a nadnárodních odborných společností, zejména Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN). SKVIMP organizuje každoročně mezinárodní kongres s problematikou výživy a metabolické péče, spoluvydává odborný časopis Diabetologie – Metabolismus – Endokrinologie – Výživa.

Aktuality SKVIMP

ESPEN kongres v Krakowě se blíží!- 31.8.-3.9.2019 Krakow, Polsko blíže na https://espencongress.com/ více...
Předatestační kurz intenzívní medicíny- VÝUKOVÉ PRACOVIŠTĚ INTENZIVNÍ MEDICÍNY IPVZ Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Tel.: 597 372 702   Pořádá ve dnech 8. – 12. 4.2019… více...
XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP- XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP se koná 11.-13. dubna 2019 v Hradci Králové. Hlavním tématem kongresu je „Kontroverze ve výživě“. více...